Hallo allemaal,

Op vrijdagavond 15 juni is naast de sponsorloop ook ‘Heel kv It Fean bakt’
We merken hier en daar dat sommigen denken dat het een vrijblijvend karakter heeft. 
Natuurlijk kunnen we jullie niet verplichten en dus hopen we dat na deze oproep ook de laatste teams/commissies zich snel opgeven.
Wat is de bedoeling:
Per team of commissie bakken we een taart bij een teamlid thuis.
Deze lever je in op 15 juni bij de kantine tussen 18.00 en 18.30 uur.

Tijdens de sponsorloop beginnen onze juryleden met het beoordelen van de taarten. Na het douchen en even wat drinken denken we dat de jury zo ergens tussen 19.30 uur - 20.00 uur tot een oordeel kan komen. We hebben de teams en commissies in 3 groepen verdeeld:

Groep 1: F1, E1, E2, D1, D2
Groep 2: C1, C2, C3, B1, A1
Groep 3: Sen 1, sen 2, sen 3, midweek, bestuur, jeugdcommissie, technische commissie, jubileumcommissie.
De teams vanwaar de naam vetgedrukt is hebben we nog geen opgave ontvangen. We verzoeken de coaches en aanvoerders initiatief te ondernemen zodat er vrijdag 15 juni 18 taarten beoordeeld kunnen worden. We strijden om de eer maar de taarten gaan de koeling in en worden geserveerd tijdens de reünie op zaterdagmiddag, dus graag een doos meenemen waar de taart in kan.

Voorstellen jury:

We hebben een heuse jury samengesteld die de taarten gaan beoordelen om smaak, uiterlijk, originaliteit. Wie zijn dan die juryleden:

  1. Anne Bos, ons oudste nog spelende en eigenaar van machinefabriek Van Minnen & Bos.
  2. Johnny de Vries, werkzaam bij bakkerij De Korenaer met als specialiteit: banket
  3. Hidde Jonker, opzichter bij woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland in Sint Annaparochie. Hij woont in Mantgum, korfbalt bij WWC en heeft als hobby bakken. In 2016 heeft Hidde meegedaan aan ‘Heel Holland Bakt’.

We rekenen op 18 taarten en hopen na een voorspoedige sponsorloop een spannende ontknoping te krijgen van ‘Heel kv It Fean Bakt’.

Namens jubileumcommissie,
Henk de Vries

Plaats reactie

Hoofdsponsor

Websponsoren

FacebookFeedTwitterYoutube

Agenda

Twitter

Schrijf een tweet met de hashtag #kvitfean en je tweet verschijnt hierboven!