Je kunt op elk moment lid worden van KV It Fean. Voordat je echt lid wordt mag je in ieder geval 4 keer meetrainen om te kijken of je korfbal echt leuk vindt. Hierna kun je lid worden. Afhankelijk van het aantal spelers in een team kun je na verloop van tijd ook meedoen aan een echte wedstrijd. Uiteraard kun je vanaf het begin meedoen aan de nevenactiviteiten die de Jeugdcommissie regelmatig organiseert. Kijk in de agenda op onze site welke activiteiten gepland zijn. Om lid te kunnen worden kun je gebruik maken van het opgaveformulier 'Opgave nieuw lid' of kun je een pasfoto inleveren met vermelding van geboortedatum, naam, adres en telefoonnummer. Dit kan bij het bestuurslid Algemene zaken, maar ook bij je trainer of trainster.

De contributieverplichting gaat in op het moment dat je bent aangemeld als nieuw lid.

Een lidmaatschap duurt altijd tot aan het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van jou, dat je hen niet midden in het seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt KV It Fean voor jou ook contributie aan de Korfbalbond (KNKV) en die contributie moet altijd voor een heel seizoen vooruit worden betaald.

Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap loopt altijd tot 30 juni. Als we niets van je horen gaan we ervan uit, dat je ook het komende seizoen nog bij KV It Fean speelt. Bedanken moet schriftelijk gebeuren. Bij bedanken na 1 juli is men verplicht de contributie over het komende verenigingsjaar ten volle te voldoen. Dit heeft te maken met de tellingen voor de bondsafdracht. In bijzondere gevallen kan uiteraard in overleg door het bestuur dispensatie worden verleend.

Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie (bestuurslid Algemene zaken). Ook als je vragen hebt over de ledenadministratie kun je daar terecht.

Privacy
KV It Fean verwerkt je gegevens in een bestand, dat ook aan de Korfbalbond wordt verstrekt. Binnen KV It Fean worden ledenlijsten gebruikt door verschillende commissies en kaderleden. Zelfs op het internet is een volledige ledenadministratie terug te vinden. Deze is echter alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

Er worden geen persoonlijke gegevens verstrekt aan bedrijven of instellingen. Wanneer er bepaalde acties zijn van sponsors of andere ondernemers, dan worden die meestal via de nieuwsbrief of website verspreid.

Doe via deze knop een donatie voor realiseren nieuwe ontmoetingsruimte.

Donatie tbv nieuwbouw

Hoofdsponsor

Websponsoren

Datum Tijd Wedstrijd Meer
Bekijk volledig programma
Wedstrijd Datum Uitslag
Bekijk alle uitslagen