Binnen de korfbalsport bestaan verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team. De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt is dan ook afhankelijk van je leeftijd. In onderstaande tabel kun je zien wat je aan contributie bent verschuldigd. We gaan daarbij uit van je leeftijd per 1 januari van het lopende verenigingsjaar.

Bij de overgang van aspiranten naar junioren: is het moment bepalend waarop het betreffende lid 16 jaar wordt. Het contributiejaar loopt namelijk van 1 september tot 30 juni. In principe moet de jaarlijks verschuldigde contributie voor 30 november van ieder jaar betaald zijn.

Categorie Bedrag Incassodatum
Senioren (vanaf 18 jaar) € 18,- per maand Maandelijks de 24e
Junioren (16-17 jaar) € 13,- per maand Maandelijks de 24e
Aspiranten (12-15 jaar) € 9,50 per maand Maandelijks de 24e
Pupillen (6-11 jaar) € 9,50 per maand Maandelijks de 24e
Kangoeroe Klubleden (3-6 jaar) € 1,50 per maand Maandelijks de 24e
€ 5,- leden € 5,- per jaar Jaarlijks 9 februari
Donateurleden 50% van de normale contributie per leeftijdscategorie Maandelijks de 24e
3e lid en verder binnen 1 familie 50% van de normale contributie per leeftijdscategorie Maandelijks de 24e

 

Naast actieve spelende leden kennen we binnen de korfbalsport en ook binnen onze vereniging bijzondere of niet spelende leden. Deze bijzondere niet spelende leden betalen geen contributie. Wel worden van de bijzondere leden de gegevens in de ledenadministratie opgenomen. Onder bijzondere leden worden verstaan:
- Bestuur/Commissie lid (indien geen spelend lid)
- Ere lid

Daarnaast kennen we zogenaamde donateurleden. Dit zijn niet spelende leden die toch lid van de vereniging willen blijven en wel willen deelnemen aan de overige nevenactiviteiten van de vereniging. Deze leden betalen 50% van de contributie.

€ 5,- Leden zijn leden die lid zijn van KV It Fean, en daarmee KNKV voor een bedrag van € 5,- per jaar. Door de drempel voor lidmaatschap zo laag mogelijk te maken trachten we als KNKV zo veel mogelijk leden te hebben, en daarmee een grotere bijdrage van NOC*NSF verwachten. De 5 Euro wordt volledig overgemaakt aan het KNKV.

Leden zijn zij die ingeschreven zijn in het verenigingsregister en waarvoor bondsafdracht wordt betaald. Bij meerdere leden uit een gezin wordt vanaf het 3e lid 50% van de contributie berekend.

Midweekleden spelen de wedstrijden op een avond. Vaak is dit de woensdagavond, maar alleen tijdens de veldcompetitie. In de zaalcompetitie zijn ze alleen trainend lid of ingedeeld in een ander seniorenteam. Natuurlijk heb je als midweeklid een spelerskaart die geldt voor het hele seizoen. Dus kun je tijdens de zaalcompetitie als trainend lid wel invallen in één van de overige seniorenteams. Als midweekteamlid ben je verplicht de volledige contributie te betalen als seniorenlid, ook als je tijdens het zaalseizoen alleen maar deelneemt aan de trainingen.

Betalingen
KV It Fean vraagt je om een machtiging te geven voor de automatische afschrijving van je contributie van je bank- of girorekening. De contributie wordt dan maandelijks op de 24e van de maand van je rekening afgeschreven. Een machtigingsformulier ontvang je van de penningmeester bij aanvang van je lidmaatschap thuis, samen met de bevestiging dat je lid geworden bent van KV It Fean.

Betalingen aan KV It Fean doe je altijd per bank naar rekening: NL50RABO0356404897.
Voor meer informatie over de contributie of betalingen kun je terecht bij de penningmeester van de vereniging.

Topregeling
De Topregeling was voorheen de regeling maatschappelijke participatie en moet ervoor zorgen dat mensen die al lange tijd een laag inkomen hebben toch zoveel mogelijk mee kunnen doen aan sport, educatie of aan sociaal-culturele activiteiten.

De regeling geldt voor personen van 18 jaar en ouder en hun kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar zijn verstrekkingen mogelijk via Leergeld.

Voor meer informatie over deze regeling en het doen van de aanvraag kunt u hier kijken.

Sam& voor alle kinderen
Sam& voor alle kinderen is een organisatie die gezinnen, met beperkte financiële middelen, ondersteunt om het sporten van kinderen wel mogelijk te maken.

Voor meer informatie over deze regeling en het doen van de aanvraag kunt u hier kijken.

Doe via deze knop een donatie voor realiseren nieuwe ontmoetingsruimte.

Donatie tbv nieuwbouw

Hoofdsponsor

Websponsoren

Datum Tijd Wedstrijd Meer
Bekijk volledig programma
Wedstrijd Datum Uitslag
Bekijk alle uitslagen