De informatie die op deze website terug te vinden is, is zuiver informatief bedoeld en onder voorbehoud van wijzigingen. KV It Fean en haar bestuur accepteren geen enkele aansprakelijkheid over eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie. Alle informatie op de website kan zonder opgave vooraf worden aangepast.

Deze site is beslist niet bedoeld om iemand, in welke vorm dan ook, in een verkeerd daglicht te plaatsen. Indien iemand zich op welke wijze dan ook stoort aan enige uiting kan een bericht worden gezonden aan de beheerder van de site. De betreffende informatie wordt binnen 24 uur aangepast.

Gegevens over leden, hun namen en/of mailgegevens worden gepubliceerd vanuit de Sportlink Ledenadministratie. KV It Fean-kaderleden zijn zich ervan bewust dat mailadressen via de website kunnen worden verspreid en gebruiken daarvoor bij voorkeur e-mailadressen van het KV It Feankorfbal-domein.
Eventuele correcties op ledengegevens kunnen worden gezonden aan het bestuurslid Algemene Zaken van de vereniging die belast is met de ledenadministratie.

Competitiegegevens worden direct weergegeven vanuit de systemen van het KNKV en vallen onder de directe verantwoording van de korfbalbond. KV It Fean is niet verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens, maar zal verzoeken de gegevens aan te passen als deze onjuist blijkt te zijn.

Bezoekers hebben de mogelijkheid om op nieuwberichten gepubliceerd door de webredactie te reageren. Reacties die niet voldoen aan enige normen en waarden m.b.t. goed gedrag zoals die binnen de vereniging wordt nagestreefd, kunnen zonder opgave van enige redenen direct door de webredactie worden verwijderd. Leden hebben de mogelijkheid om reacties waarvan zij denken dat deze ongewenst zijn, te rapporteren aan de webredactie. KV It Fean is niet verantwoordelijk voor de uitingen die in de reacties worden gedaan.


maart 2024, KV It Fean-bestuur

Doe via deze knop een donatie voor realiseren nieuwe ontmoetingsruimte.

Donatie tbv nieuwbouw

Hoofdsponsor

Websponsoren

Datum Tijd Wedstrijd Meer
Bekijk volledig programma
Wedstrijd Datum Uitslag
It Fean / Boelenslaan 3 - De Wâlden 512 jun.18 - 12
Wêz Warber en Fluch E2 - It Fean / Boelenslaan E113 jun.9 - 9 (2 - 4)
Bekijk alle uitslagen

Agenda