Per 1 februari  zijn we wettelijk verplicht om over te gaan op IBAN. Dit houdt in dat betalingen en incasso’s volgens de Europese (SEPA) standaarden moeten plaatsvinden.

KV It Fean gaat dus ook over op IBAN.

Welke gevolgen heeft dit voor u als lid van KV It Fean?

U zult weinig van de wijziging gaan merken.  U hoeft geen nieuwe machtiging af te geven, de eerder afgegeven machtiging blijft geldig, ze zullen puur administratief aangevuld worden met een machtigingskenmerk en een incassant ID.

KV It Fean heeft echter nog wel een aantal verplichtingen, wij zijn namelijk verplicht om de volgende gegevens met u te communiceren:

A Het incassant ID
B Het Unieke machtigingsnummer
C De incassodatum
D Het incassobedrag

A: Het incassant ID van It Fean is NL30ZZZ400019110000

B: Elk lid krijgt een uniek machtigingskenmerk welke begint met NCX21Q30000. Per lid vindt een aanvulling plaats van 3 cijfers. Dit is een persoonlijk nummer die niet via de website gepubliceerd zal gaan worden. Het nummer wordt bij de eerste incasso in januari weergegeven en zal vervolgens bij elke incasso gebruikt worden. Dit machtigingskenmerk is ten alle tijden op te vragen bij de penningmeester.

C: Alle incasso’s vinden maandelijks plaats op de 24e van de maand. Kwartaalincasso’s zullen dus niet meer plaatsvinden. Er zijn echter nog wel een aantal jaarlijkse afschrijvingen. Dit betreffen kangoeroe leden en € 5,- leden. € 5,- leden zijn leden die lid zijn van KV It Fean voor een bedrag van € 5,- per jaar. Hiermee steunen ze de korfbalsport, omdat het KNKV geld beschikbaar krijgt op basis van het totaal aantal leden. Elk lid bij It Fean is ook lid bij het KNKV. De jaarlijkse incasso’s zullen plaatsvinden op 9 februari.

D: Het incassobedrag zal per lid plaatsvinden volgens de geldende regels:

De contributie die wordt afgeschreven voor je lidmaatschap is afhankelijk van je leeftijd, waarbij de leeftijd per 1 oktober van het lopende verenigingsjaar bepalend is. Het gaat om de volgende bedragen:

Categorie

Bedrag

Incassodatum

Senioren (vanaf 18 jaar)

€14,- per maand

Maandelijks de 24e

Junioren (16-17 jaar)

€ 10,- per maand

Maandelijks de 24e

Aspiranten (12-15 jaar)

€ 7,- per maand

Maandelijks de 24e

Pupillen (6-11 jaar)

€ 7,- per maand

Maandelijks de 24e

Kangoeroe Klubleden (3-5 jaar)

€ 15,- per jaar

Jaarlijks 9 februari

€ 5,- leden

€ 5,- per jaar

Jaarlijks 9 februari

Donateurleden

50% van de normale contributie per leeftijdscategorie

Maandelijks de 24e

Bij meerdere leden uit een gezin wordt vanaf het 3e lid 50% van de contributie berekend.

Eventuele contributieverhogingen worden vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering en blijven actueel weergegeven op de website van KV It Fean.

Plaats reactie

Hoofdsponsor

Websponsoren

FacebookFeedTwitterYoutube

Agenda

Twitter

Schrijf een tweet met de hashtag #kvitfean en je tweet verschijnt hierboven!