In de algemene ledenvergadering van 20 maart 2013 is het financieel verslag 2012 en de begroting 2013 gepresenteerd. Gelukkig hebben we mogen melden dat we nog steeds een financieel gezonde vereniging zijn. Toch zien we steeds toenemende kosten.

 

Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en onze gezonde financiële positie te behouden is er in de ledenvergadering besloten om met ingang van het seizoen 2013-2014 de contributie te verhogen. Aangezien niet alle leden en alle ouders/ verzorgers van de leden bij de vergadering aanwezig waren vermeld ik hierbij de nieuwe tarieven.

De contributieverhoging wordt per 1 juli 2013 doorgevoerd. De nieuwe tarieven zijn als volgt:

Leeftijd

Van        T/m

 

Categorie

Nieuw maandelijks contributiebedrag

-

5

Kangoeroe

€ 15,- per jaar

6

11

Pupil

€ 7,-

12

15

Aspirant

€ 7,-

16

18

Junior

€ 10,-

19

100

Senior

€ 14,00

 

-         De peildatum van het seizoen 2013-2014 is 1 oktober 2013. Mocht een lid dus na 1 oktober 2013 de leeftijd van een nieuwe categorie bereiken dan wordt het contributiebedrag bij de start van het volgende seizoen gewijzigd.

-         Het derde en volgende gezinslid betaalt slechts 50% van het maandelijkse contributiebedrag.

-         Wanneer een lidmaatschap gedurende het seizoen wordt opgezegd, moeten wij de afdracht aan het KNKV gedurende het hele seizoen voldoen. In dat geval kunnen wij dus ook het innen van de contributie niet tussentijds stop zetten.

 

Indien het innen van de contributie plaatsvindt door middel van een automatische incasso, dan wordt vanaf 1 juli de verhoging automatisch doorgevoerd. U hoeft hiervoor dus niets bij de bank te wijzigen.

Plaats reactie

Hoofdsponsor

Websponsoren

FacebookFeedTwitterYoutube

Agenda

Twitter

Schrijf een tweet met de hashtag #kvitfean en je tweet verschijnt hierboven!