Onderstaande informatie ontvingen alle scheidsrechters deze week van het KNKV.

 

Er bestaat soms onduidelijkheid over de legitimatieplicht van een coach. Graag attenderen wij u op artikel 36 uit het Reglement van wedstrijden.

 

Artikel 36

1. Bij wedstrijden mogen slechts coaches optreden die niet zijn gestraft overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 27 en 28 van het tuchtreglement.

2. Tijdens een wedstrijd mag per ploeg slechts één persoon tegelijk als coach fungeren.

3. De coach treedt niet in de rechten of verplichtingen van de aanvoerder, zoals die zijn vastgesteld in dit reglement en in de spelregels.

4. Het Bondsbestuur stelt voorwaarden vast over de wijze waarop de coach zijn functie uitoefent.

5. Bij wedstrijden van de B-, C-, D-, E- en F- jeugd dient een leider van de desbetreffende vereniging aanwezig te zijn, wiens naam op het wedstrijdformulier moet worden vermeld.

6. Coaches bij wedstrijden in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie zijn verplicht zich via een

spelers- of begeleiderskaart van de vereniging waarvoor hij in functie is of via een wettelijk

legitimatiebewijs te legitimeren. Voor coaches bij overige wedstrijden is het gestelde in lid 7 van

overeenkomstige toepassing.

7. Personen die met een begeleidingstaak zijn belast worden geacht tot de ploeg te behoren en mogen als zodanig op de bank plaatsnemen. In de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie moeten zij zich daarnaast kunnen legitimeren via een spelers- of begeleiderskaart van de vereniging waarvoor zij in functie zijn of via een wettelijk legitimatiebewijs.

 

Bron: KNKV, Henry van Meerten

 

Plaats reactie

Hoofdsponsor

Websponsoren

FacebookFeedTwitterYoutube

Agenda

Twitter

Schrijf een tweet met de hashtag #kvitfean en je tweet verschijnt hierboven!