alt

Het KNKV heeft aan de Hogeschool Rotterdam, opleiding Sportmarketing & Management, gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de wensen en behoeften van mensen (sporters of potentiële sporters) van 35 jaar en ouder op het gebied van korfbal en bijbehorende activiteiten.

Een groep van derdejaars studenten zullen deze opdracht uitvoeren en zij zullen vooral onderzoek doen naar de aantrekkelijkheid van KorfbalFit, voor zowel mensen met een korfbalachtergrond als zonder.

Een van de onderzoeksopdrachten is het houden van een enquête onder de leden van het KNKV boven de 35 jaar om via een korte vragenlijst een duidelijk beeld te krijgen van datgene wat deze doelgroep van het KNKV in de toekomst verwacht.

Alle uitkomsten zullen uiteindelijk in een eindrapportage worden verwerkt en op basis van de conclusies en aanbevelingen zal het KNKV gericht actie ondernemen.

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Vanaf heden zal de enquête online staan tot uiterlijk 21 mei volgens onderstaande link:

http://www.formdesk.nl/knkv/Enquete-KorfbalFit