Een 2-tal weken geleden werden we bij senioren 2 geconfronteerd met een scheidsrechter die zei dat je bij een spelhervatting 1 armlengte afstand moest houden. Bij beide teams verbazing. Het was hem verteld door een beoordelaar die week ervoor. Ik sprak de beoordelaar die op dat moment de scheisrechter beoordeelde en ook hij kende de regel niet.

Gezocht op site van KNKV en de scheidsrechter had gelijk. Per 1 aug 2015!!! is regel aangepast. Het KNKV mag zich echter afvragen of hun communicatie naar de verenigingen en de spelers wel voldoende is.

Hier de regel zoals die nu geldt:

14. § 3.9c; blz. 57/58; Het nemen van een spelhervatting; toelichting

Onder punt 13 is aangegeven dat § 3.6v vervalt en wordt overgeheveld naar § 3.9c.

Verder worden in de bestaande tekst de woorden “wordt bestraft volgens § 3.6v en” geschrapt nu § 3.6v is vervallen. De nieuwe tekst luidt nu: “Het ophouden van de voorbereiding voor het nemen van een spelhervatting of het trachten te voorkomen van het nemen van een spelhervatting kan bij herhaling van de overtreding tevens worden aangemerkt als wangedrag”.

Daarnaast wordt de toelichting aangevuld met bepalingen, die de begrippen “passief hinderen” en “actief hinderen” verduidelijken. Tot op heden werd dit onderscheid als volgt aangegeven:

passief hinderen: een speler stelt zich om te voorkomen dat de bal snel in het spel wordt gebracht zo dicht mogelijk op bij de nemer van de spelhervatting.

actief hinderen: een speler probeert met één of beide opgestoken en/of bewegende armen of met een bewegend lichaam het werpen van de bal te bemoeilijken.

De begrippen passief en actief hinderen zijn op basis van de opgedane ervaringen nu verduidelijkt. Bij passief hinderen is het element “binnen armlengte” geïntroduceerd. Het is nu eenvoudiger meetbaar of er al dan niet sprake is van passief hinderen. Een tegenstander dient dus buiten armlengte te blijven. Dit is een uitbreiding ten opzichte van de bestaande regeling. Onder “passief hinderen” vallen nu dus zowel “te dichtbij staan”, dus binnen armlengte zonder nader doel, als “te dichtbij staan”, dus binnen armlengte met als doel de nemer van de spelhervatting te provoceren “neus tegen neus”, verbale uitingen, gezichtsuitdrukking e.d.).

Bij actief hinderen beweegt een tegenstander, die passief hindert, tevens één of beide armen of het lichaam. Opgemerkt zij daarbij dat “het lichaam” niet nader is gedefinieerd in de spelregel.

Toelichting Henk de Vries; Als verdediger moet je opletten dat wanneer je hindert bij een spelhervatting dit direct bestraft kan worden door een vrije bal. Bij uitverdedigen is dat natuurlijk niet het geval maar let op dat bij herhaling wel bestraft kan worden met een gele kaart.

 

 

 

 

 

14. § 3.9c; blz. 57/58; Het nemen van een spelhervatting;
toelichting
Onder punt 13 is aangegeven dat § 3.6v vervalt en wordt overgeheveld naar § 3.9c.
Verder worden in de bestaande tekst de woorden “wordt bestraft volgens § 3.6v en” geschrapt nu § 3.6v is vervallen. De nieuwe tekst luidt nu: “Het ophouden van de voorbereiding voor het nemen van een spelhervatting of het trachten te voorkomen van het nemen van een spelhervatting kan bij herhaling van de overtreding tevens worden aangemerkt als wangedrag”.
 
Daarnaast wordt de toelichting aangevuld met bepalingen, die
de begrippen “passief hinderen” en “actief hinderen” verduidelijken. Tot op heden werd dit onderscheid als volgt aangegeven:
 
passief hinderen: een speler stelt zich om te voorkomen dat de bal snel in het spel wordt gebracht zo dicht mogelijk op bij de nemer van de spelhervatting.
 
actief hinderen: een speler probeert met één of beide opgestoken en/of bewegende armen of met een bewegend lichaam het werpen van de bal te bemoeilijken.
 
    De begrippen passief en actief hinderen zijn op basis van de
opgedane ervaringen nu verduidelijkt. Bij passief hinderen is het element “binnen armlengte” geïntroduceerd. Het is nu eenvoudiger meetbaar of er al dan niet sprake is van passief hinderen. Een tegenstander dient dus buiten armlengte te blijven. Dit is een uitbreiding ten opzichte van de bestaande regeling. Onder “passief hinderen” vallen nu dus zowel “te dichtbij staan”, dus binnen armlengte zonder nader doel, als “te
dichtbij staan”, dus binnen armlengte met als doel de nemer van de spelhervatting te provoceren “neus tegen neus”, verbale uitingen, gezichtsuitdrukking e.d.).
 
 Bij actief hinderen beweegt een tegenstander, die passief hindert, tevens één of beide armen of het lichaam. Opgemerkt zij daarbij dat “het lichaam” niet nader is gedefinieerd in de spelregel.
 
Toelichting Henk de Vries; Als verdediger moet je opletten dat wanneer je hindert bij een spelhervatting dit direct bestraft kan worden door een vrije bal. Bij uitverdedigen is dat natuurlijk niet het geval maar let op dat bij herhaling wel bestraft kan worden met een gele kaart.
 
Plaats reactie

Hoofdsponsor

Websponsoren

FacebookFeedTwitterYoutube

Agenda

Twitter

Schrijf een tweet met de hashtag #kvitfean en je tweet verschijnt hierboven!