Het bestuur van de korfbalvereniging It Fean nodigt alle leden, ereleden en ouders van jeugdleden uit voor de jaar­lijkse algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op

 

Dinsdag 24 maart 2015 om 19.30 UUR

 

De ledenvergadering vindt plaats in onze kantine “de Ynrinner” op sportpark 't Ketting. Een ieder ontvangt gelijk met deze uitnodiging ook het merendeel van de stukken die betrekking hebben op deze ledenvergadering.

 

Wij hopen van harte dat een ieder deze ledenvergadering zal bijwo­nen. Het is voor ons als bestuur van groot belang te weten hoe leden, ereleden en ouders van jeugdleden over de gang van zaken bij It Fean denken. Om een goed beleid te bepalen is de mening van elk lid erg belangrijk. 

Het bestuur vraagt een ieder alle stukken grondig door te lezen zodat we een goede en constructieve vergadering zullen hebben.

 

Graag tot ziens op 24 maart a.s.

 

Het Bestuur.

Plaats reactie

Hoofdsponsor

Websponsoren

FacebookFeedTwitterYoutube

Agenda

Twitter

Schrijf een tweet met de hashtag #kvitfean en je tweet verschijnt hierboven!