Eind januari heeft de vereniging de concept indeling voor de veld voorjaarscompetitie 2015 ontvangen. Voor het maken van een goede indeling in de breedtekorfbalcompetitie maken de competitieplanners van het KNKV sinds enkele jaren gebruik van een puntensysteem. Gezien de vele vragen over dit systeem, hierbij een korte toelichting over de puntenscore. Of te wel: Hoe werkt het puntensysteem bij indelingen van klassen?

Om te helpen bij het maken van goede indelingen maken we al enkele jaren gebruik van het puntensysteem om een objectieve indicatie van de sterkte van de teams te berekenen.
Dat gaat als volgt:
Als eerste berekenen we de scores voor alle teams die aan de voorafgaande competitie deelnamen.
Deze score bestaat uit 4 onderdelen:
-  Basisscore voor klasse waarin een team speelt
-  Correctiescore per poule, want de ene poule is sterker of zwakker is dan andere poules in een klasse
-  Score op basis gemiddelde aantal wedstrijdpunten per wedstrijd
-  Score op basis gemiddeld doelsaldo per wedstrijd
Door deze scores op te tellen krijgt elk veld- en zaal team  een bepaald aantal punten. 
Voorbeeld.  Korfbal  D1 speelde op het veld in klasse D2A en eindigde daar met 10 punten uit 6 wedstrijden en  30 doelpunten voor en 15 tegen.  D2A was sterker dan de gemiddelde poulesterkte  en krijgt een correctiescore van 5 punten.  Deze ploeg krijgt dan 60 punten voor de D-2e klasse  + 5 correctiepunten voor de poule +  12,5 punten voor de 10 wedstrijdpunten + 2,5 punten voor het doelsalto, dus bij elkaar 82,5 punten.
Vervolgens geeft de club op uit welke spelers de nieuwe ploeg zal bestaan en in welke teams deze spelers speelden de afgelopen veld- en zaalcompetitie.  Voor elke speler kijken we  vervolgens hoeveel punten hij meebrengt naar het nieuwe team uit de oude teams. Het gemiddelde van de bijdragen van alle spelers van de oude veld- en zaalteams levert de score van de ploeg op.
Het systeem levert niet de exacte sterkte van een ploeg op, maar slechts een objectieve indicatie daarvan en werkt ook alleen goed als clubs de A2-formulieren volledig en juist invullen. Clubs  geven soms niet de alle spelers op, maar slechts 4 of 8 i.p.v. 6 of 10. Als dat de sterkste spelers zijn leidt dat tot een te hoge teamscore. Ook wordt soms bij de oude ploeg de nieuwe ploeg ingevuld en dan klopt de berekening natuurlijk ook niet.  Daarnaast doet de berekening alsof alle spelers in een team even sterk zijn.  In de praktijk is dat niet zo, maar in de meeste gevallen is dat geen probleem.  Bij de 4-tallen echter kan één makkelijk scorende speler de prestaties van de hele ploeg sterk verbeteren.  Bij jeugdige teams hebben we daarnaast te maken met nieuwe spelers.  Op het formulier moet dan D-Nieuw, E-Nieuw et cetera  ingevuld worden. Die krijgen een lage score mee, maar dat is lang niet altijd juist. Sommige nieuwe spelers zijn veel beter dan kinderen die al even spelen. Regelmatig worden de nieuwe spelers niet opgegeven. Nieuwe leden staan vaak nog niet in sportlink en kunnen dus ook niet uit sportlink geïmporteerd worden. Deze spelers moet men dus zelf op het A2-formulier erbij tikken op het tabblad leden, maar dat gebeurd lang niet altijd, met als gevolg dat de lagere score van dat nieuwe lid ook niet wordt meegenomen bij de berekening van de gemiddelde teamscore.  Zolang iedereen maar vergeet om die nieuwe spelers op te geven op het A2-formulier is er weer geen probleem, want dan valt de score voor alle teams in dezelfde mate verkeerd uit.
Gevolg van voorgaande kanttekeningen is dat het systeem geen 100 % juiste score oplevert en wat beter werkt bij de oudere  leeftijdscategorieën (sen t/m CD-jeugd), waar er veel minder sprake is van nieuw leden of viertallen, dan bij de E- en F-teams.  Ervaring leert dat in de meeste gevallen waar een team op basis van de puntenscore verkeerd is ingedeeld, er fouten zitten in de opgave door de club of de club de teams geheel anders samenstelt dan eerder opgegeven.

Plaats reactie

Hoofdsponsor

Websponsoren

FacebookFeedTwitterYoutube

Agenda

Twitter

Schrijf een tweet met de hashtag #kvitfean en je tweet verschijnt hierboven!